ÁSZF

Az „Egyetértek” gombra kattintással, kártyaadatai megadásával, vagy a kurzusra elektronikusan, szóban, vagy más módon történő feliratkozásával Ön (mint „Ügyfél”) jogilag kötelező erejű megállapodást köt Török Beatrix Enikővel (mint „Vállalkozó”) – 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 117. -, az alább részletezett feltételekkel:

 1. VÁLLALKOZÓ SZOLGÁLTATÁSAI

Jelen Megállapodás elektronikusan, szóban, vagy más módon történő teljesítése során Vállalkozó m.n.s. egyéb oktatás szolgáltatások nyújtását vállalja (a „Program”). Jelen szerződés feltételei érvényesek a Vállalkozó által az Ügyfélnek nyújtott minden további termékre/szolgáltatásra. A Felek megállapodnak, hogy a Program konzultáció és oktatási jellegű. Jelen Megállapodás értelmében a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások köre kizárólag a jelen Megállapodásban foglaltakra, valamint Vállalkozó honlapján a Program részeként közzétettekre korlátozódik. Vállalkozó fenntartja az Ügyfélnek nyújtandó Program körében biztosítandó szolgáltatások szükség esetén ugyanolyan, vagy összehasonlítható szolgáltatásokkal való helyettesítésének jogát.

 • ELLENSZOLGÁLTATÁS

Az Ügyfél a pénzbeli ellenszolgáltatást a Vállalkozó honlapján közzétett fizetési ütemezés szerint teljesíti az általa választott fizetési tervnek megfelelően (a „Díj”). Vállalkozó 5% (öt százalék) késedelmi díjat számol fel minden, az Ügyfél által nem határidőben teljesített fizetési részlet tekintetében.

 • VISSZATÉRÍTÉS

Jelen Megállapodás végrehajtása során a Díjért teljes mértékben Ügyfél felel. Amennyiben Ügyfél Programon való részvétele bármilyen okból meghiúsul, az Ügyfél a Díj visszatérítésére nem jogosult. Egyedi konzultáció foglalkozást igénybe vevő Ügyfél legkésőbb a konzultáció időpontja előtt 48 órával kérheti az időpont módosítását, lemondását; ellenkező esetben a foglalkozás megtartottnak minősül és Vállalkozó jogosult annak Díjára.

 • VISSZAFIZETÉS ÉS BIZTONSÁGOS FIZETÉSI MÓD

Az Ügyfél által a Vállalkozó részére az Ügyfél számláján történő fizetések végrehajtásához rendelkezésre bocsátott hitelkártya-adatok birtokában, az Ügyfél által meghatározott mértékig, Vállalkozó jogosult megterhelni Ügyfél számláját a megfizetetlen díjak tekintetében a jelen szerződésben meghatározott időpontokban. Amennyiben Ügyfél különböző módokon történő pénzügyi teljesítésű fizetési tervet használ az ellenszolgáltatás Vállalkozó felé történő teljesítésére, Vállalkozó jogosult valamennyi díj beszedésére azok esedékessé válásakor a különböző fizetési módokhoz tartozó, Ügyfél részéről adott külön felhatalmazások nélkül.

Ügyfél Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult visszafizetést teljesíteni Vállalkozó számlájára, vagy a biztosítékként nyújtott hitelkártya törlésére. Az Ügyfél felel minden visszafizetés miatt megtérítendő, vagy csoportos beszedés kapcsán felmerült díj megtérítéséért. Az Ügyfél bármely, Vállalkozó rendelkezésére bocsátott hitelkártyaadat megváltoztatása esetén köteles Vállalkozót előzetesen értesíteni.

 • A SZOLGÁLTATÁSOK ÚJRAÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TILALMA

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Program bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának, vagy a Programhoz való hozzáférésnek bármely kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újraértékesítése, vagy hasznosítása tilos. Ez a megállapodás nem ruházható át a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 • A SZELLEMI TULAJON ÁTRUHÁZÁSÁNAK TILALMA

Vállalkozó szerzői jogi oltalomban részesülő és eredeti anyagai kizárólag Ügyfél személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználási jogosultsággal. Ügyfél Vállalkozó szellemi tulajdonának használatára Ügyfél üzleti céljai érdekében nem jogosult. Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül Ügyfél nem jogosult a Vállalkozótól elektronikusan, vagy egyéb formában kapott anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Vállalkozó szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, Vállalkozó kizárólagos tulajdona. Vállalkozó tananyagainak értékesítésére, vagy terjesztésére irányuló felhatalmazás sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem adható.

 • BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

E lehetőség választásakor az Ügyfél átirányításra kerül az OTP SimplePay fizetési szolgáltató biztonságos, online fizetési rendszerébe, majd a bankkártya adatainak megadása és a fizetés jóváhagyása után visszairányításra kerül a Szolgáltató weboldalára. Sikeres fizetés esetén ennek tényéről, valamint a megrendelés beérkezéséről az Ügyfél e-mail értesítést kap a Szolgáltatótól. Sikertelen fizetés esetén további fizetési lehetőségeket kínál fel az oldal, illetve a megrendelés törlését.

Az Ügyfél bankkártyás fizetés esetén az általa megadott e-mail címre a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről értesítést kap.

A BANKKÁRTYÁS FIZETÉS FELTÉTELEI ÉS MENETE

7.1. A fizetés az OTP SimplePay fizetési szolgáltató szerverén végbemenő, magas biztonsági szintű, titkosítással lebonyolított tranzakcióval történik az Ügyfél bankkártyája adatainak megadásával. Ennek lépései a következőek:

 1. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése során az Ügyfél a fizetési mód kiválasztásánál a „Bankkártyás fizetés” feliratra kattint.
 • Az oldal átirányítja az OTP SimplePay fizetési szolgáltató biztonságos fizetési szerverére.
 • Az Ügyfél megadja bankkártyájának adatait: a kártya elülső oldalán található számát, a lejárat idejét, illetve a hátoldalon lévő három számjegyű biztonsági kódot. Az Ügyfél ellenőrzi a megadott adatokat, és a fizetendő összeget.
 • A „Fizetés” gomb megnyomásával elküldi a tranzakció adatait a fizetési szolgáltató felé. A „Fizetés” vagy „Mégsem” gomb megnyomására 25 perc áll rendelkezésre.
 • A fizetést követően a fizetési szolgáltató automatikusan visszairányítja az Ügyfelet a Szolgáltató weboldalára, az így megjelenő oldalon az Ügyfél értesítést kap a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről, továbbá az Ügyfél automatikusan e-mail értesítést is kap a Szolgáltatótól.

7.2. Az OTP SimplePay fizetési szolgáltató a VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express típusú kártyákat fogadja el.

7.3. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el az OTP SimplePay fizetési szolgáltató, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Az Ügyfél a kártyáját kibocsátó banknál érdeklődhet arról, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó fizetéshez, illetve vásárláshoz.

7.4. Sikertelen tranzakció esetén az OTP SimplePay fizetési szolgáltató visszairányítja az Ügyfelet a Szolgáltató oldalára, és a következő lehetőségeket ajánlja fel:

– bankkártyás fizetés újraindítása: visszatérés az OTP SimplePay fizetési szolgáltató fizetési felületére, az adatok újbóli megadása, a fizetés jóváhagyása;

– előre utalás: a fizetési mód megváltoztatása előre utalásra;

– megrendelés törlése: a megrendelés visszavonása (megrendelési adatait, illetve annak törölt státuszát a regisztrált Vásárló a későbbiekben is látni fogja saját felületén).

Felhívjuk az Ügyfél figyelmét, ha nem választ a megadott lehetőségek közül, és bezárja az ablakot, megrendelési adatai automatikusan törlésre kerülnek.

 • Sikertelen tranzakció esetén az Ügyfél automatikus e-mail értesítést kap a fizetés sikertelenségéről, amelyben a hiba okáról is kap információkat.

8. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

8.1  Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

8.2  Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni, például postán, elektronikus úton küldött levél útján. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

8.3  A Szolgáltató az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül téríti vissza az Ügyfél által teljesített ellenszolgáltatásokat. A visszatérítés az Ügyfél által alkalmazott fizetési módon történik, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfélt semmilyen többletköltség nem terheli.

8.4  Amennyiben Szolgáltató felelősségi körébe eső okból marad el egy rendezvény, Ügyfél nyilatkozatával az alábbi opciók közül választhat:

– részvétel az új időpontban megrendezésre kerülő rendezvényen;

– az Ügyfél által az elmaradt rendezvény helyett választott, Szolgáltató által kínált más rendezvényén, programján történő részvétel az eredeti befizetése erejéig, vagy azt a másik rendezvény díjának megfelelő mértékéig kiegészítve;

– a rendezvény díjának Szolgáltató általi visszatérítése.

9. ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Mivel ‘Bankkártyás fizetéshez’ a Vállalkozó harmadik félnek – OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére – mint adatkezelő részére a megrendelési/vásárlói adatokat átadja, ezért a vásárló az adattovábbítási nyilatkozatot a fizetéssel elfogadja. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

„Tudomásul veszem, hogy a(z) Török Beatrix Enikő (2768 Újszilvás, Alkotmány utca 117.) adatkezelő által a(z) https://www.beatrixenikotorok.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.”

10. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK

Vállalkozó szolgáltatásainak igénybevételével, illetve a Programba való feliratkozással Ügyfél mentesíti Vállalkozót, Vállalkozó munkavállalóit, ügyvezetőit, és a kapcsolódó személyeket minden és valamennyi kár alól, mely bármely okból felmerül. A Program keretében kizárólag oktatási szolgáltatás nyújtása történik.

Vállalkozó szolgáltatásainak igénybevételével, illetve a Programba való feliratkozással Ügyfél mentesíti Vállalkozót bármely és valamennyi felelősség alól, mely bármely okból felmerül. Az Ügyfél vállal az ilyen tranzakciókból származó minden előre látható, valamint előre nem látható kockázatot. Az előző bekezdést figyelmen kívül hagyva, amennyiben Vállalkozó felelősségét megállapítják, Vállalkozó felelőssége Ügyfél, vagy bármely harmadik személy felé az alábbiakra korlátozódik:

a) A felelősségre okot adó körülmény felmerülését megelőző egy hónapban Ügyfél által Vállalkozónak fizetett teljes díj összege, és

b) 1000 USD. A Vállalkozóval szemben felmerült bármely igényt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kell benyújtani az igény első felmerülésétől számított 30 napon belül; a határidő jogvesztő. Az Ügyfél beleegyezik, hogy Vállalkozó nem vonható felelősségre semmilyen, az alábbiak miatt, vagy azok kapcsán felmerült kárért, beleértve, de nem kizárólagosan; közvetlen, közvetett, eseti, különös, gondatlan, következményes vagy nagyértékű károkozásért, melyek a Vállalkozó szolgáltatásainak használatából, vagy az azzal való visszaélésből, illetve a Programra való feliratkozásból fakadnak. Ügyfél beleegyezik, hogy Vállalkozó szolgáltatásait saját kockázatára veszi igénybe.

11. GARANCIAVÁLLALÁS

Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a Programban való előre haladásáért és az abban elért eredményeiért a felelősség 100%-ban Ügyfelet terheli. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy Ügyfél a Program sikerének létfontosságú eleme, valamint, hogy Vállalkozó e tekintetben nem ellenőrizheti Ügyfelet. Vállalkozó a jelen Megállapodásban felsorolt vállalásokon és garanciákon kívül semmilyen egyéb, szóbeli, vagy írásbeli kötelezettséget nem vállal jelen Megállapodásban foglaltak teljesítéséért. Vállalkozó nem vállal garanciát vagy jótállást arra vonatkozóan, hogy a Program kielégíti Ügyfél elvárásait, valamint arra sem, hogy valamennyi Ügyfél ugyanazokat az eredményeket éri el a Program során.

12. TANFOLYAMI SZABÁLYZAT

Ügyfél vállalja, hogy Vállalkozó munkatársaival, illetve Vállalkozó egyéb Ügyfeleivel való érintkezése során professzionális, udvarias és tisztelettudó magatartást tanúsít. Ügyfél vállalja, hogy a Vállalkozó által előadott Tanfolyami Szabályzatot / Belső Szabályzatokat betartja. A Tanfolyami Szabályzat megszegése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. Az ilyen okból történő megszüntetés esetén Ügyfél nem jogosult befizetései visszatérítésére és köteles a Díjból hátralévő összeg megfizetésére.

13. A TANFOLYAMI SEGÉDANYAGOK HASZNÁLATA

Ügyfél hozzájárul, hogy a programról és a tanfolyamokról felvétel készüljön. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a tanfolyami segédanyagokat, az ott készült videó- és hangfelvételeket és az Ügyfél által a tanfolyammal és a Programmal összefüggésben megosztott tartalmakat jövőbeni képzési, oktatási, és marketing anyagként, valamint Vállalkozó által a jövőben biztosított termékekhez/szolgáltatásokhoz saját belátása szerint használja fel, az Ügyfélnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy nevét, hangját, és képmását Vállalkozó jövőbeni képzési, oktatási, és marketing anyagként, valamint Vállalkozó által a jövőben biztosított termékekhez/szolgáltatásokhoz saját belátása szerint használja fel, az Ügyfélnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül.

14. MEGSZŰNÉS

Amennyiben Ügyfél fizetési, vagy jelen Megállapodással kapcsolatos egyéb késedelembe esik, minden fizetési kötelezettsége haladéktalanul lejárttá és esedékessé válik. Vállalkozó ebben az esetben jogosult haladéktalanul beszedni Ügyféltől az esedékes összegeket és megszüntetni további szolgáltatások nyújtását Ügyfél részére. Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, Vállalkozó szolgáltatásainak igénybevételéből ki kell zárni.

15. TITOKTARTÁS

„Bizalmas Információ” az az adat, mely nagy nyilvánosság körében nem közismert az Ügyfél üzleti, vagy személyes viszonyaival kapcsolatban. Vállalkozó vállalja, hogy az Ügyféllel való ügyletei, az Ügyféllel történt egyeztetései, a lebonyolított konzultációk során, vagy egyéb úton a tudomására jutott semmilyen „Bizalmas Információt” nem oszt meg, nem szolgáltat ki és nem használ fel Ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül. Vállalkozó Ügyfél „Bizalmas Információit” a legnagyobb körültekintéssel bizalmasan kezeli és a legmegfelelőbb erőfeszítéseket teszi annak érdekében, hogy megőrizze és megóvja azokat a közzétételtől, jogosulatlan felhasználástól, kémkedéstől, megsemmisüléstől és jogtalan hozzáféréstől.

16. ROSSZ HÍRNÉV KELTÉSÉNEK TILALMA

Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy Ügyfél részéről panasz merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére annak az illetékes bíróságnak a kizárólagosságát fogadják el, melyet jelen Megállapodásban megjelölnek. A Felek közötti vita esetén Felek megállapodnak abban, hogy sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem azon kívül nem keltik egymás rossz hírnevét.

17. KÁRTÉRÍTÉS

Az Ügyfél köteles a kármegelőzés elvét szem előtt tartva eljárni, kártéríteni és kártalanítani Vállalkozót, Vállalkozó részvényeseit, meghatalmazottjait, tagjait és jogutódjait bármely és minden követelés és kiadás felmerülése esetén, amely – beleértve korlátozás nélkül az igényeket, károkat, döntéseket, határozatokat, egyezségeket, kivizsgálásokat, kiadásokat, ügyvédi díjakat és kifizetéseket – a termék(ek) ajánlásából, eladásából, és/vagy használatából eredő, vagy azokkal járó okból merül fel, vagy válik fizetendővé, kivéve azonban azon kiadásokat és követeléseket, melyek jelen Megállapodás Vállalkozó, Vállalkozó részvényesei, meghatalmazottjai, tagjai, vagy jogutódjai általi megszegéséből, vagy Vállalkozó súlyos gondatlan, vagy szándékos vétkes magatartásából fakadnak. Ügyfél Vállalkozó álláspontját osztja bármely jogi, szabályozási eljárásban, vagy hasonló eljárásban, mely jelen Megállapodásból ered, vagy azt érinti. Vállalkozó elismeri és egyetért, hogy részvényesei, meghatalmazottjai, képviselői, tagjai és jogutódjai nem tehetők személyükben felelőssé, vagy kötelezetté Vállalkozó bármely tevékenysége, vagy képviselete vonatkozásában.

18. ÉRTELMEZÉS

Jelen szerződés rendelkezéseiben foglalt, valamint a Vállalkozó, Vállalkozó meghatalmazottjai, vagy munkavállalói által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén jelen szerződés rendelkezései irányadók.

19. A HATÁLYOS JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG MEGVÁLASZTÁSA

Jelen Megállapodást a Magyar Állam joga szerint kell szabályozni és értelmezni a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. Felek a közöttük jelen Megállapodásból felmerülő jogvita esetére a Magyar Állam Fővárosi Bírósága kizárólagos illetékességét kötik ki. A nyertes Fél jogosult minden alátámasztott jogi költségének megtérítésére vesztes Fél által jelen Megállapodás rendelkezéseinek érvényesítése érdekében.

20. TELJESKÖRŰ MEGÁLLAPODÁS

Jelen Megállapodás a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbeli megállapodások, tárgyalások és megegyezések helyébe lép. Jelen Megállapodás kizárólag mindkét Fél által cégszerűen aláírva, írásban módosítható.

21. HATÁLY FENNTARTÁSA

A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az e Megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél és összefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók a Megállapodás bármely okból való megszűnése esetén is.

22. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése, vagy a rendelkezés bármely része a jövőben érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a Megállapodás, vagy rendelkezés fennmaradó részét ez nem érinti, az az érvénytelen résztől eltekintve érvényben marad.

23. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az „Egyetértek” vagy a „Megismeretem és elfogadom az Általános szerződési feltételeket” gombra kattintva / jelölő négyzetet bejelölve Felek megállapodnak, hogy bármely egyén, munkatárs, vagy kedvezményezett JELEN MEGÁLLAPODÁST magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen Megállapodás faxon, elektronikusan, vagy e-mail útján kinyomtatott példánya kézzel, vagy elektronikus aláírással ellátva ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Megállapodás eredeti példánya.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com